Spansk kappe, spansk tønde, strafferedskab, der i ældre tid anvendtes i flere europæiske lande, i Danmark fra begyndelsen af 1600-t. indtil sidst i 1700-t. Tønden, der foroven havde et udskåret hul og var uden bund, blev hængt over den dømte person, så hans hoved stak op gennem hullet, mens krop og arme var omsluttet af tønden. Herefter skulle han føres omkring i byen eller landsbyen i kortere eller længere tid. At bære den spanske kappe var først og fremmest en beskæmmende straf, der bl.a. anvendtes på personer, der ikke var i stand til at betale bøder.