Spaltegulv, staldgulv af fx beton med spalteformede åbninger, der tillader, at husdyrgødningen kan opsamles under gulvet, hvorefter den pumpes videre til et gylleanlæg; anvendes bl.a. i intensive produktionssystemer for svin, hvor spaltebredden varierer fra ca. 11 mm for pattegrise til 18 mm for avls- og slagtesvin og 20 mm for gylte og søer. Gulvtypen kombineres ofte med et fast gulv, fx hvor dyrene hviler sig eller fodres.