Spagyrik er i alkymi kunsten at fremstille de vises sten. Med dem skulle man kunne fremstille guld af uædelt materiale.