Spærfag, spærkonstruktion bestående af to spær, evt. med hanebånd. Spærfag overfører lasten på et tag til facadevæggene. For konstruktioner med store spændvidder er spærfag som regel af stål eller armeret beton, mens spærfag med mindre spændvidder, fx i boligbyggeri, hyppigst er af træ. Udformningen af spærene afhænger af tagkonstruktionen; hvis taget har hældning, er gitterkonstruktioner en nærliggende mulighed. Afstanden mellem de enkelte spær er for træspær ca. 1 m.