Sovs er en dansk ordform af sauce, antageligt dannet under påvirkning af plattysk saus. De to former brugtes i flæng midt i 1800-tallet.