Sovkhos, (russ., fork. af sovetskoje khozjajstvo 'sovjetbrug, statsbrug'), storlandbrug i det tidligere Sovjetunionen, der etableredes og ejedes af staten. Sovkhoser oprettedes umiddelbart efter revolutionen i 1917 på konfiskerede gods- og klosterjorder som spydspidser for dannelsen af et rationelt, socialistisk landbrug. Antallet udvidedes under kollektiviseringen i 1930'erne og især under den storstilede opdyrkning af de næsten ubeboede sydrussiske stepper i 1950'erne og 1960'erne. I 1974 stod 17.700 sovkhoser for 41% af landbrugsproduktionen. Sovkhosbønderne var ansat som lønnet arbejdskraft og tilhørte i sovjetisk ideologi arbejderklassen til forskel fra bønderne i kollektivbrugene (se kolkhos). Sovkhoserne led under mange af de samme problemer som kolkhoserne, herunder central planlægning, lokal partikontrol og lav motivation. Se også statsbrug.