Sovjetfolket, ideologisk konstruktion, lanceret af Sovjetunionens Kommunistiske Parti i 1971; ifølge denne var de mange folkeslag i Sovjetunionen under socialismen smeltet sammen til "et nyt historisk, socialt og mellemfolkeligt fællesskab", sovjetfolket, i kraft af deres fælles territorium, økonomiske system, socialistiske kultur og kommunistiske målsætning.