Soveby, forstad eller satellitby med langt flere boliger end arbejdspladser; sovebyens erhvervsaktive pendler til en nærliggende storby hver dag for at arbejde, og byen er især befolket om natten og i weekenderne. Se også natbefolkning og pendling.