Souterrain - kælderbolig, (fr., egl. underjordisk, under terræn), kælderbolig.