Sotto voce, (ital., egl. 'under stemmen'), musikalsk foredragsangivelse: med dæmpet stemme eller tonestyrke. Jf. mezza voce.