Sotie, (fr., af sot dum, naragtig), middelalderligt narrespil.