Sotho, bantufolk i det sydlige Afrika. I snæver forstand omfatter de befolkningen i Lesotho og tilgrænsende områder i Sydafrika; disse sotho, som også kaldes basuto (sydsotho) udgør ca. 5 mio. I bredere forstand omfatter sotho også tswana (vestsotho) i Botswana og dele af Sydafrika og maAwa (nordsotho) i Transvaal. Sotho har traditionelt ernæret sig ved agerbrug og kvægavl, men nu lever mange som lønarbejdere i miner og industri. Kongedømmet Lesotho opstod som et sothorige 1827.