Sot, ældre betegnelse for sygdom, fx brugt i betegnelserne blegsot (blodmangel), farsot (epidemisk sygdom), gulsot (sygdom med gulfarvning af hud og slimhinder), svindsot (sygdom med vægttab, i snævrere betydning lungetuberkulose), vattersot (sygdom med væskeophobning (ødem)) og sotteseng (sygeleje).