Sortimentsboghandel, (se sortiment), boghandel, der sælger alle forlags bøger, modsat forlagsboghandel.