Sonometer, (lat. sono- + gr. -meter), apparat til sammenligning af tonehøjder; apparat til måling af personers høreevne.