Somnolent, (af lat. somnus søvn + -lent -fuld), søvnig; døsig; søvnig i sygelig grad.