Somnambul, (af lat. somnus søvn + ambulare gå, vandre), som går i søvne.