Soman, GD, pinacolylmethylfosfonofluoridat, nervegas, der virker som cholinesterase-inhibitor. Den er beslægtet med sarin, men af lavere flygtighed. Se også nervegas og ABC-krigsførelse.