Solvent, 1) inden for kemi opløsningsmiddel. 2) betalingsdygtig; vederhæftig; det modsatte af insolvent.