Solvens er debitors evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser over for kreditorer. Se også insolvens.