Solutio, (lat., af solvere (i bøjningsform solut-) løse, frigøre, betale), betaling.