Solsikketræ, dansk navn for planteslægten Scalesia.