Solon, evenkisk, tjapogir, tungusisk sprog, der tales af ca. 27.000 evenker i Østrusland, Kina og Mongoliet.