Sollicitere, (lat. sollicitare), ansøge; bede indtrængende.