Sollicitant, (af lat. sollicitare forurolige, volde bekymring), ansøger.