Soliton, (af lat. solus 'alene' og tonus 'tone, streng'), én enkelt bølgetop, der bevæger sig uden at ændre form. Solitoner på en kanals vandoverflade blev først iagttaget og beskrevet i årene 1834-44 af den britiske ingeniør John Scott Russell (1808-82). I løbet af den sidste halvdel af 1900-t. har det vist sig, at solitoner optræder i mange andre sammenhænge, fx i plasmafysik og i optisk kommunikation. Deres forekomst beror på generelle egenskaber ved ulineære systemer. Bevægelsen af en soliton på en vandoverflade er således betinget af en bestemt balance mellem ulinearitet og dispersion.