Solipsisme, konsekvensen af en ekstrem erkendelsesteoretisk idealisme, der fraskriver virkeligheden, herunder også andre mennesker, enhver eksistens undtagen som jegets bevidsthedsindhold. Se også omverdensproblemet.