Soliduspunkt, (1. led lat. solidus 'fast, hård'), den temperatur, ved hvilken den sidste dråbe magma forsvinder under et magmas størkning, se magmatisk krystallisation.