Solidus, (lat. 'massiv, fast, reel'), romersk guldmønt, der blev indført af Konstantin den Store som erstatning for aureus. Solidus vejede 1/72 af et romersk pund (ca. 4,548 g) og skulle have et guldindhold på 98%. De første solidi blev præget i Trier (Tyskland) i 309. Udmøntningen fortsatte indtil kejser Romulus Augustulus 475-76. De frankiske og visigotiske konger slog derefter solidi indtil begyndelsen af 600-t. I Det Byzantinske Rige fortsatte solidusudmøntningen, indtil den blev erstattet af histamenon under Nikeforos 2. (963-969); se romersk møntvæsen og Det Byzantinske Rige (møntvæsen).