Solicitor general, i angloamerikansk ret en regeringsadvokat, der er underordnet attorney-general. I USA udpeges solicitor general af præsidenten, mens hvervet i Storbritannien ofte varetages af et parlamentsmedlem fra det regerende parti.