Soli Deo gloria, (lat. 'Gud alene æren', dvs. 'al ære tilkommer Gud'), hyppigt brugt indskrift på bygninger, gravsten mv.; forkortelsen S.D.G. bruges nu mest i katolske kredse, men findes også på bygninger fra Christian 4.s tid.