Soldateske, (via ty. Soldateska 'vild bande soldater' fra ital. soldatesca 'krigsfolk'), ældre betegnelse for detachement af specialuddannede landsoldater, marinere, om bord på større orlogsskibe. Betegnelsen, der anvendtes i den danske flåde indtil midten af 1800-t., bruges nu mest nedsættende om en bande af udisciplinerede soldater.