Soldaterfrimærke, frimærke med blåt påtryk, SF, som under og lige efter 1. Verdenskrig blev udleveret til det frivillige mandskab, der indgik i den danske sikringsstyrke. For omkostningsfrit at kunne skrive hjem til fx familie fik hver mand udleveret et fem- og et ti-øres-soldaterfrimærke om ugen; forud herfor modtog hver person ugentlig et korrespondancekort og et brevkort overtrykt med ordet SOLDATER og med påtryk SB (soldaterbrev).