Soldaterforening, forening af tidligere soldater ved et regiment eller en anden militær enhed. Den ældste soldaterforening i Danmark, Garderforeningen, blev oprettet i 1885. Se også militære foreninger og Danske Soldaterforeningers Landsraad.