Soldaterbog, i Søværnet orlogsbog, dokument, som hver værnepligtig soldat modtager ved hjemsendelsen. Den indeholder oplysninger om soldatens militære forhold, bl.a. til brug i tilfælde af mobilisering.