En soldat er oprindeligt en militærperson i hæren, oftest en menig. I daglig tale bruges soldater især om unge, der aftjener deres værnepligt i forsvaret.