Solarkonstanten, (1. led af lat. solaris 'som har forbindelse med solen, sol-'), den energimængde per tidsenhed, der teoretisk set ville falde på en kvadratmeter af Jordens overflade vinkelret på retningen til Solen, hvis Jorden ingen atmosfære havde; værdien er ca. 1367 W/m2. Solarkonstanten er et mål for Solens totale udstråling målt over alle bølgelængdeområder. Den varierer ganske lidt med tiden.