Solarkonstant, (af lat. solaris sol- + konstant), den varmemængde, som en flade på 1 cm2, anbragt vinkelret på solstrålerne, i 1 minut ville modtage af Solen, hvis atmosfæren ikke eksisterede.