Solarisation, (afledn. af lat. solaris 'som har forbindelse med solen, sol-'), det forhold, at et fotografisk negativ ved kraftig overeksponering ikke sværtes mørkere, men tværtimod bliver lysere og kommer til at fremtræde som positiv. Fænomenet kendes fra ældre fotografisk negativmateriale, hvor det optrådte der, hvor Solen var med i billedfeltet (heraf navnet); det opleves meget sjældent med moderne emulsioner. Ofte bruges betegnelsen pseudosolarisation i forbindelse med kreativ anvendelse af Sabatier-effekten.