Soløcisme er i retorik betegnelse for brud på grammatisk norm og vedtagen sprogbrug; efter en usikker antik tradition henført til byen Soloi i Lilleasien, hvor de græske kolonisters sprogbrug afveg fra normen.