Sokemen, befolkningsgruppe, som i Domesday Book fra 1086-87 optræder særlig talstærkt i dele af Danelagen, hvorfor sokemen, dog næppe med rette, er opfattet som en direkte følge af den danske bosættelse i vikingetiden. De hørte under større godskomplekser, sokes, hvortil de præsterede en række ydelser, ligeledes betegnet soke, både i penge og naturalier. Sokemen ejede selv deres jord og kunne frit disponere over den.