Sognemedhjælper, medarbejder i folkekirken, der varetager fx diakonale og undervisningsmæssige opgaver i et eller flere sogne; se også kirkefunktionærer.