Sognekommune, før 1970 betegnelse for landkommuner, hvilket navnlig vil sige kommuner uden status som købstad, se lokalforvaltning.