Sofavælger, vælger, der ikke udnytter sin stemmeret.