Sodtal er et mål for indholdet af uforbrændt kulstof i røg fra et forbrændingsanlæg. Sodtallet kan måles, ved at røgen sendes gennem et filter, hvis sværtningsgrad bestemmes.