Sociolog, (lat. socio- + gr. -log), person, der beskæftiger sig med sociologi.