Socio-, latinsk og internationalt forled, der angiver personers og begrebers forhold til samfundet, fx sociologi 'samfundslære', sociopat, se -pati, om person, hvis forhold til samfundet lider under, at han eller hun ikke kan fungere sammen med andre, og sociolekt, dannet efter dialekt, af græsk legein 'tale', om en samfundsbestemt talesprogsvariant.