Societas, (lat. 'selskab'), de sammenslutninger eller selskaber i Romerriget, som enkeltpersoner dannede for at løse større opgaver. Vigtigst var societates publicanorum, som dannedes for at opkræve skatter eller løse byggeopgaver for det offentlige. De enkelte deltagere, socii, indskød kapital, stillede sikkerhed for de indgåede kontrakter og delte overskud eller underskud.