Socialudvalg, stående udvalg, som nedsættes af hver enkelt kommunalbestyrelse for én valgperiode ad gangen. Visse beslutninger træffes efter sociallovgivningen endeligt af det sociale udvalg og kan ikke omgøres af kommunalbestyrelsen. Det gælder fx beslutninger om tildeling af kontanthjælp og om bevilling af hjemmehjælp. Se også kommunestyre og sociale nævn.