Social, (lat. socialis, af socius fælle, kammerat), som vedrører samfundet og samfundsforhold; som tager hensyn til andre; som vedrører forsorg i samfundet.